Garantiordning

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder.

Garantiordningens formål

Garantiordningen har til formål at sikre at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

Se efter Dansk VVS Garanti-mærke

Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. Når du vælger VVS-firma, så se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.

Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvem kan klage?

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejder og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

Hvad kan man klage over?

VVSøren Rasmussen, Bedre Bad – Bedre Energi i Vordingborg er medlem af Tekniq – din sikkerhed for godt håndværk.
Hvis du mod forventning vil klage over vores arbejde, vil vi da meget gerne høre fra dig. Den officielle klageinstans er Ankenævnet for Tekniske installationer:www.el-vvs-anke.dk

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

Læs mere på www.tekniq.dk og på www.el-vvs-anke.dk 

Her er du godt dækket ind

Garantiordningen gælder for alle vores private kunder.